Privacyverklaring

Strand Resort Ouddorp Duin is een ontwikkelproject en onderdeel van SRODO BV; een projectontwikkelaar die staat voor het ontwikkelen van recreatiebestemmingen. Het kantoor in ’s-Hertogenbosch is de centrale basis voor een klein team van ontwikkelingsmanagers, bouwkundigen, marketing en accountmanagers. In deze Privacy Verklaring informeren wij u graag over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. De Privacy Verklaring is onder meer van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van (potentiele) kopers en relaties, alsmede ook de bezoekers van onze website www.resortouddorpduin.nl

SRODO BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Van tijd tot tijd kunnen wij deze verklaring aanpassen, bijvoorbeeld wanneer er aanpassingen zijn in de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als dit nodig is op basis van de regelgeving. Heeft u na het lezen van de Privacy Verklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@resortouddorpduin.nl of via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:
Utopialaan 49
Zakencentrum Bolduc
5232 CD ’s-Hertogenbosch
T +31 (0)73 303 00 55

Inhoud van Privacy Verklaring

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Wanneer u opzoek bent naar een vakantiewoning en/of een vakantiewoning aankoopt, dan zal SRODO BV ten behoeve van project Strand Resort Ouddorp Duin de volgende gegevens van u vastleggen in haar administratie.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

- Persoonsgegevens door u verstrekt. Contactgegevens en andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van een woonwens en/of aankoop van een vakantiewoning.

Wanneer u opzoek bent naar een vakantiewoning
Dit zijn gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren. Andere persoonsgegevens die door u worden verstrekt zijn de gegevens op interesseformulieren en contactkaartjes tijdens beurzen en events.

Wanneer u een vakantiewoning koopt
De gegevens die u aan ons verstrekt in overeenkomsten en schriftelijke en mondelinge communicatie met onder andere onze accountmanagers. Dit zijn gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres en overige persoonsgegevens die te dienen worden verstrekt omtrent het aangaan en uitvoeren van (aankoop)overeenkomsten. Zoals geboortedata, omschrijving huwelijkse staat en omschrijving van de te kopen vakantiewoning.

- Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website (en de digitale nieuwsbrief). Het algemene surfgedrag van de doelgroep op de Strand Resort Ouddorp Duin website door Google Analyticus. Het openen en lezen van de maandelijks te versturen digitale nieuwsbrief. Hieronder valt ook het klikgedrag in de nieuwsbrief.

- Persoonsgegevens verkregen uit ander bronnen. Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster. Dit zijn bijvoorbeeld het KvK nummer en contactgegevens. En eveneens de contactgegevens die verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, beurzen en events dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn zoals vermeld op visitekaartjes.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden gebruikt om contact met u te onderhouden, alsmede voor het opstellen van de overeenkomsten in het geval u een vakantiewoning koopt en vervolgens voor de uitvoering van deze overeenkomsten. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het verbeteren van de dienstverlening en om beter in te spelen op de wensen en behoeften van de klant/ (potentiele) koper. Dit kan door middel van het uitvoeren van analyses (lees hier meer over de analyses van gedragsgegevens) en rapportages, een enquête en interesseformulieren. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor informatieverstrekking door middel van het toezenden van informatie. Als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met Strand Resort Ouddorp Duin via info@resortouddorpduin.nl

Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die wij verwerken bij een woonwens of aankoop van een recreatiewoning over uw gedrag, zoals uw woonwensen, voorkeur en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken. Zie ook ons cookie statement. Maar ook het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft gecommuniceerd via een interesseformulier tijdens een event.

Wie hebben er eventueel toegang tot uw gegevens?
In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen, zoals bijvoorbeeld notarissen en de verhuurpartij. We zullen uw gegevens echter nooit aan partijen doorverkopen. Zoals gezegd werken we in sommige gevallen samen met externe dienstverleners. Zij mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor het overeengekomen doel. Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Lees hier meer over in ons cookiebeleid. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan, zoals de Belastingdienst of Justitie. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?
Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor in deze privacyverklaring aangegeven doeleinden en voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het voeren van een gedegen administratie.

Uitleg over cookies
Strand Resort Ouddorp Duin maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website. Voor meer informatie zie ons cookie statement. Hierin leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies op de Strand Resort Ouddorp Duin website worden gebruikt en waarom.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij doen onze uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze (potentiele) kopers, relaties en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren we u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Uitleg over inzage, correctie, verwijdering en klachten
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Als we niet tegemoet kunnen komen aan een verzoek zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

U kunt verzoeken richten aan Strand Resort Ouddorp Duin via info@resortouddorpduin.nl

Bent u het niet een met ons omtrent een besluit of de uitvoering ervan, dan kunt u zich wenden tot de rechter of de betreffende overheidsinstantie.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen aan het team van Strand Resort Ouddorp Duin over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons op nemen via info@resortouddorpduin.nl

Cookie statement

Op onze website maken we gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op je computer. Sommige cookies zijn nodig voor het juist functioneren van een website, waar andere cookies persoonlijke informatie verzamelen

Cookies van resortouddorpduin.nl zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen dat de website op een correcte manier functioneert.

Analytische cookies
Door middel van deze cookies wordt inzicht verkregen in het gebruik van de website. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden geoptimaliseerd, waardoor de gebruikerservaring kan worden verbeterd. Resort Ouddorp Duin maakt hierbij gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics en Google Tag Manager.

Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd of uitgeschakeld worden. Het kan voorkomen dat de website dan niet meer optimaal kan worden gebruikt.

Ontdek naast het succesvol uitverkochte Strand Resort project meer (nieuwe) ontwikkelingen binnen kustgebied Ouddorp Duin.
Bekijk projecten

Houd me op de hoogte

Uw eigen
plekje aan
zee!